Echelon Prime (PRIME) Là Gì – Hệ Sinh Thái Gamefi

Tóm tắt

Echelon Prime (PRIME) là hệ sinh thái game hỗ trợ và phát triển ngành dự án gamefi thông qua các công cụ Web3 và mô hình chơi để kiếm tiền (P2E).

Echelon Prime sở hữu 2 game:

  • Parallel TCG là một trò chơi thẻ bài giao dịch khoa học viễn tưởng
  • Parallel Colony là một trò chơi mô phỏng, nơi người chơi hợp tác với một AI Avatar để điều hành một thuộc địa.

Token PRIME có tổng nguồn cung cố định là 111,111,111.111. Một phần nguồn cung được phân bổ qua các trò chơi P2E để khuyến khích người chơi tham gia. Token PRIME cung cấp quyền truy cập vào các tính năng, quyền quản trị, và các đợt bán NFT ưu tiên.

Echelon Prime được đầu tư bởi các quỹ như Paradigm, Solana Ventures, …với tổng là 85 triệu USD.

 

Phần 1: Echelon Prime là gì

Echelon Prime (hay còn gọi là Echelon) là một hệ sinh thái game nhằm hỗ trợ và phát triển ngành công nghiệp gamefi thông qua các công cụ Web3 và mô hình chơi để kiếm tiền (P2E – Play-to-Earn).

Dự án Echelon cung cấp các công cụ và thư viện hợp đồng thông minh để hỗ trợ các nhà phát triển game xây dựng và triển khai các trò chơi P2E. Điều này giúp giảm bớt rào cản kỹ thuật và chi phí, khuyến khích sự đổi mới trong ngành công nghiệp game.

Trong hệ sinh thái Echelon, các Non-Fungible Tokens (NFT) được phát hành và giao dịch, cung cấp cho người chơi quyền sở hữu thực sự đối với các tài sản số trong game. Các NFT này có thể được sử dụng trong trò chơi, giao dịch trên sàn và tham gia vào các hoạt động quản trị.

Sản phẩm của Echelon Prime gồm

Thư viện hợp đồng thông minh và công cụ Web3 hỗ trợ phát triển trò chơi P2E.

PRIME Sinks gồm các sản phẩm, dịch vụ và trải nghiệm đặc biệt mà người dùng có thể truy cập bằng token PRIME.

Parallel TCG là một trò chơi thẻ bài giao dịch khoa học viễn tưởng, hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm mở. Mọi người cũng có thể kiếm token PRIME thông qua trò chơi.

Parallel Colony là một trò chơi mô phỏng, nơi người chơi hợp tác với một AI Avatar để điều hành một thuộc địa. Parallel Colony hiện đang trong quá trình phát triển.

Vấn đề dự án Echelon Prime giải quyết

  1. Khó khăn trong việc kiếm tiền từ game: Echelon tạo ra một hệ sinh thái P2E, nơi người chơi có thể kiếm được giá trị từ các hoạt động trong game.
  2. Thiếu tính tương tác giữa các game: Các game thường hoạt động độc lập và không chia sẻ tài nguyên. Echelon cung cấp cơ sở hạ tầng công nghệ Web3 cho phép các game và dự án tương tác và chia sẻ tài nguyên với nhau.
  3. Khó khăn trong phát triển game trên blockchain: Echelon cung cấp các công cụ và thư viện hợp đồng thông minh để giảm thiểu rào cản kỹ thuật và chi phí phát triển game trên blockchain.

 

Phần 2: Mô hình hoạt động của Echelon Primemô hình dự án Echelon Prime

Echelon Prime Foundation: Đây là tổ chức gốc rễ trong mô hình hoạt động, chịu trách nhiệm giám sát và điều hành hệ sinh thái Echelon, đảm bảo rằng các quyết định được đưa ra dựa trên cộng đồng.

Token PRIME: Token này được dùng như phương tiện để điều phối các mục đích và hướng phát triển của dự án.

Người dùng gồm:

1. Người chơi và người sưu tầm

Người chơi và người sưu tầm là những người hưởng lợi trực tiếp từ hệ sinh thái Echelon. Khoảng 30% nguồn cung token PRIME ban đầu được dành để phát hành các trò chơi P2E. Điều này có nghĩa là người chơi có thể kiếm được token PRIME thông qua việc tham gia vào các trò chơi trong hệ sinh thái và thể hiện kỹ năng của mình.

2. Nhà Sản xuất nội dung

Nhà sản xuất nội dung bao gồm các dự án và nhà phát triển game xây dựng trong hệ sinh thái Echelon. Họ có quyền truy cập vào các hợp đồng thông minh và cơ sở hạ tầng của Echelon, giúp họ phát triển và triển khai các trò chơi P2E.

3. Người quản lý hệ sinh thái

Người quản lý hệ sinh thái là những người nắm giữ token PRIME và tham gia vào việc quản lý và phát triển hệ sinh thái Echelon. Họ có trách nhiệm phân bổ ngân quỹ cộng đồng, kiểm tra hợp đồng thông minh, và bầu chọn các thành viên của ban lãnh đạo.

Quản trị

Cộng đồng dùng sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc quyết định hướng đi và ưu tiên phát triển của Echelon.

Dự án và trò chơi

Các dự án và trò chơi nằm trên cùng của mô hình hoạt động, sử dụng hạ tầng của Echelon, phát hành NFT được công nhận bởi Echelon và các hợp đồng thông minh.

 

Phần 3: Tokenomics của token PRIME

Token PRIME là token chính của hệ sinh thái Echelon. Với tổng nguồn cung cố định là 111,111,111.111 token.

Một phần nguồn cung của token PRIME được phân bổ để phát hành thông qua các trò chơi P2E. Cách tiếp cận này khuyến khích sự tham gia của người chơi và thưởng cho những người chơi có kỹ năng.

Token PRIME cung cấp quyền truy cập vào các tính năng và ưu đãi của hệ sinh thái, bao gồm quyền quản trị, quyền truy cập ưu tiên vào các đợt bán NFT. Người chơi có thể sử dụng token PRIME để mua các phiên bản giới hạn của thẻ bài game, tham gia vào quản trị bằng cách nộp và bỏ phiếu cho các đề xuất thay đổi, và tham gia vào các ưu đãi trong game khác nhau.

Lịch phân phối token PRIME bắt đầu từ 01 tháng 3 năm 2023

Token PRIME distribution

 

Phần 4: Quỹ đầu tư

Echelon Prime được đầu tư bởi các quỹ như Paradigm, Focus Labs, Yunt Capital, Chad Hurley, OSS Capital, Solana Ventures,.. với tổng số vốn gọi được là $85M.

Website dự án

Comments (No)

Leave a Reply